KONTAKTY

OBJEDNÁVKU MÔŽETE UROBIŤ AJ TELEFONICKY
tel: +421 908 680 500
eshop@peknamama.sk

 

 


» Kontakt

KANCELÁRIA
Štefánikova 3794
085 01 Bardejov

SÍDLO FIRMY
ferrous, s.r.o.
Chmeľová 119
086 33 Zborov

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Prešov

Vložka číslo: 11196 / P

IČO: 36 455 725
IČ DPH: SK2021430510

KONTAKT
Telefón: +421 908 680 500
E-mail: eshop@peknamama.sk

IBAN:
SK54 0900 0000 0051 1054 2292
BANKA: SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA a.s.